Of-Counselling

Of Counsel hotline (€100 per maand)

Of Counsel corporate pakket (€250 per maand)

Of Counsel pakket (€1000 per maand)

Of Counsel premium pakket (€ 2000 per maand)


HR outsourcing en support

vanaf Eur 10,- per medewerker per maand.


Medezeggenschap support

opzetten, begeleiding en training van ondernemingsraden, procesbegeleiding. 


Arbeid- en Organisatie Advocatuur


Project solutions


Trainingen

Tips van Galatea