Tip 3

Je moet het zelf doen, maar niet alleen.

We komen alleen op de wereld en gaan er ook alleen vanaf, luidt het spreekwoord. In de tussentijd wordt er veel van ons individueel verwacht. Veel dingen moeten we zelf doen, maar het is goed om hulppersonen in te roepen om samen een klus te klaren.

Tips van Galatea